D O N A T I O N E R

Sådan kan du bidrage

OMEP arbejder på helt frivillig basis og er derfor afhængig af medlemskontingent, donationer og frivillige bidrag. Ved donationer og frivillige bidrag kontakt venligst formanden Stig G. Lund på sgl@bupl.dk