P R O F I L

OMEP internationalt

OMEP er en international uafhængig organisation (non-governmental), der blev grundlagt i 1948 med det formål at arbejde for børn i alderen 0 - 8 år i hele verden.

OMEP samarbejder med andre internationale organisationer, der har lignende formål.

OMEP har rådgivende status hos UNESCO og UNICEF og er desuden repræsenteret ved Europarådet.

Organisation

OMEP's organisation består af ...

 • Nationalkomiteerne
  OMEP består af nationalkomiteer. Der kan kun være én nationalkomité i hvert land.
 • Verdenskongressen
  OMEPs højeste myndighed. Der indkaldes til kongres hvert 3. år i et af medlemslandene.
 • Verdensrådet
  OMEPs beslutningsdygtige råd. Det består af nationalkomiteernes formænd, som mødes én gang om året.
 • Verdensbestyrelsen
  OMEPs administrative organ.
 • Særligt medlemsskab
  I de lande, hvor der ikke er en nationalkomité eller en forberedende komité, kan nationale organisationer eller enkeltpersoner ansøge om tilslutning direkte til OMEPs hovedkvarter.

OMEP Danmark

Nationalkomiteens formål er:

 • at styrke arbejdet for småbørns udvikling i Danmark, herunder samarbejdet mellem foreninger, institutioner og personer, der har indflydelse på området,
 • at formidle internationale informationer om småbørnsopdragelse,
 • at fremme verdensorganisationens formål relevant efter danske forhold.

Nationalkomiteen følger den arbejdsplan, som kongressen fastlægger, men er på alle måder frie til at arbejde på deres egen måde. De skal:

 • fremme forskning inden for småbørnsopdragelse,
 • udbrede oplysning og sørge for overblik over småbørnsopdragelse,
 • fremme forældreopdragelse og udarbejde og udgive pjecer til forældre og til offentligheden om pasning og opdragelse af børn,
 • deltage i planlægningsprogrammer til fordel for småbørn, især for truede børn,
 • udgive et blad og bidrage med artikler til eksisterende nationale publikationer om småbørnsopdragelse,
 • organisere nationale konferencer og seminarer om emner, der vedrører opdragelse og undervisning af småbørn,
 • deltagelse i internationalt arbejde,
 • organisere internationale, regionale og nationale konferencer og seminarer om emner, der vedrører opdragelse og undervisning af småbørn,
 • deltage i internationalt arbejde:
  På nuværende tidspunkt varetages formandskabet i den internationale programkomité og den internationale resolutionskomité af den danske nationalkomité

OMEP's historie

Efter 2. Verdenskrig ledte en stærk humanitær omsorg en lille gruppe undervisere og andre, der var bekymrede for småbørns velbefindende, til at lede efter en måde at få flere engageret mod disse mål.

I 1946 præsenterede Lady Allen af Hurtwood (UK) og Alva Myrdal (Sverige), sammen med andre fra Frankrig, Danmark og Norge, deres plan for oprettelsen af en verdensorganisation. UNESCO kongressen i Paris bød planen varmt velkommen, og stifterne inviterede repræsentanter fra 19 lande fordelt på 5 kontinenter til den første World Conference on Early Childhood Education i Prag i 1948.

Til den konference blev OMEP født og Alva Myrdal blev valgt som den første World President. Den nye organisation blev anerkendt dengang, som den gør i dag, som den primære drivkraft til at samle mennesker fra hele verden, der deler en målsætning om at dele information og påbegynde aktiviteter til gavn for børn over hele verden.

Den anden verdenskongres, i 1949, samlede repræsentanter fra 33 land, og den tredje, afholdt i 1950, blev besøgt af observertørere fra de største mellemstatslige organisationer med relaterede interesser: UNESC, UNICEF og WHO.

Siden da er OMEPs verdenskongresser blevet afholdt i: Mexico City, 1952; København, 1954; Athen, 1956; Brussel, 1958; Zagreb, 1960; London, 1962; Stockholm, 1964; Paris, 1966; Washington, DC, 1968; Bonn, 1971; Caracas, 1974; Warsaw, 1977; Quebec, 1980; Geneva, 1983; Jerusalem, 1986; London, 1989; Flagstaff, Arizona 1992; Yokohama, 1995; København, 1998, Santiago 2001,  Austalia 2004, Mexico City 2007, Largos 2009, Goteborg 2010, Hong Kong 2011 og Brasilien 2012

Den næste verdenskongres vil blive afholdt i Irland i 2013.